ΕΑΣΘ-ΑΓΝΟ - Πρότυπη πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής παραδοσιακού γιαουρτιού στις εγκαταστάσεις της νέας βιομηχανικής μονάδας (μελέτη - κατασκευή).

     

    Μελετήθηκε και κατασκευάσθηκε, για πρώτη φορά παγκοσμίως, μια πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής παραδοσιακού γιαουρτιού, η οποία προσομοιάζει τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής και εξασφαλίζει ακόμα υψηλότερη ποιότητα προϊόντος, επιπλέον ευκολία μεταφοράς και υγιεινή για τον καταναλωτή. Όλες οι λειτουργίες της παραγωγής γίνονται αυτόματα, με τη χρήση συστήματος αποκεντρωμένου ελέγχου. Το σύστημα αποτελείται από μία κεντρική και έξι τοπικές μονάδες ελέγχου, όλες διασυνδεδεμένες σε δίκτυο επικοινωνίας (loop), και ελέγχει 2.000 ψηφιακά και 400 αναλογικά σημεία ελέγχου.


    ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 24, Τ.Κ. 546 26, ΤΗΛ: 2310 543 001 FAX: 2310 527 526