ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - Διαμόρφωση υποκαταστήματος στο Continent Θεσσαλονίκης


    ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 24, Τ.Κ. 546 26, ΤΗΛ: 2310 543 001 FAX: 2310 527 526